تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - ۱۸۰- سجده گاه
سجده گاه

فکر می کردم که واسه ت می تونم تکیه گاه باشم

همه یِ آرامشِ تو مثه یه دعا باشم

فکر می کردم که دلم می تونه محرمت باشه

شونه م واسه شب گریه هات سجده گاهِ اشکات باشه
.

.

.

اما افسوس اشتباه بود عشقم واسه ت یه گناه بود

هر چی که فکر کرده بودم همه ش خوابُ رویا بود

رفتیُ دلی نذاشتی با رویاهام تنها گذاشتی

منه رسوایِ عاشق رو تویِ غربت جا گذاشتی