تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - ۱۸۴- خیال و خاطره
خیال و خاطره

تو خیالمم نبود یه روز بشکنی حرمتم

یه روزی تنهام بذاری جون بکنم تو غربتم

آخه چطور دلت اومد غرورمُ له بکنی

بریُ پشتِ سرِ من ناله و گله بکنی
.

.

.

هنوزم کنارمی تو خیالُ تو خاطره

هنوزم تو قابِ عکس نشستی تویِ پنجره...