تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - ۱۹۳- جزیره
جزیره

مثه یه جزیره ام تو دریای بی انتها

تو بی کسیم جون می کنم تو غربتُ‌بی ادعا

دنیام تو این شبایِ تلخ سردُ پوچُ عبثِ

دلم مدارا می کنه در حسرتِ هم نفسِ

.

.

.

همیه در آرزویِ عاشقی که

عشقو تو نگاشو عشقو تو چشاش ببینم

بی بهونه تو زندگیم پا بذاره

عشقم بشه و عشقش بشم تو دلِ او بشینم...