تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - ۱۹۴- بختِ دلم
بختِ دلم

تنهامو با خیالِ‌ تو با تنهایی سر می کنم

تنها فقط با یاده تو شبامو سحر می کنم

چشام خیره به پنجره اینجا پرم از انتظار

سوزه زمستون تو خونه م چشم انتظاره یه بهار

.

.

.

انگار که واسه ی دلم هیچ وقتی قسمت نبودی

آخرم که رفتیُ با دلِ تنهام نموندی

از این همه انتظار دلم دیگه خسته شده

انگاری بختِ دلم تا همیشه بسته شده