تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - ۱۹۵- تو هنوزم دوستم داری
تو هنوزم دوستم داری


چرا می خوای ترکم کنی رویامو خاکستر کنی

یه عمر منو با گریه هام اسیر و همبستر کنی

می گفتی که می خوای بری دلتو آزاد بکنی

این دنیایِ غمگینتو واسه همیشه شاد کنی

.

.

.

چرا دستات سرده سرده چرا رنگت زرده زرده

چشماتو نگاه می کنم چرا پر از غمو درده

چرا خنده رو لبات نیست چرا بغض توی نگاته

دستاتو محکم می گیرم اما رعشه تو دستاته

پیشونیتو بوس می کنم اشک از چشام جاری می شه

بغضِ نگات می ترکه ته دلم خالی می شه

بوسه به اشکات می زنم چشم توی چشمام می ذاری

چشمات دروغ نمی گه و تو هنوزم دوستم داری...