تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - ۱۹۹- زخم کهنه
زخم کهنه

منو یه نگاه سنگین با دلی ببین چه غمگین

با یه دنیا حرفِ نگفته غنچه ای هیچ وقت نشکفته

منو یه قابِ شکسته یه دلِ خسته ی خسته

عکسای پاره ی پاره یاده تو یادم میاره

منو دردی توی جونم که بخاطرش می خونم

می خونم از زخمی کهنه عشقت هرگز نمی مونه

پکی محکم به سیگارم ناله ی تلخِ گیتارم

تو سینه م یه کوه درده دستمو ببین چه سرده...