تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - چیزی نمی خوام از خدا
پنجشنبه بیست و ششم اسفند 1389

چیزی نمی خوام از خدا

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

وقتی کنارم هستی تو چیزی نمی خوام از خدا

فقط می خوام پیشم باشی یه وقت نشی ازم جدا

وقتی کنارم هستی تو دنیا توی چنگ منه

لطیف ترین احساس عشق درست هم رنگ منه...

...وقتی کنارم هستی تو می شم پابندو بست تو

مثه شرابی واسه دل هستم همیشه مست تو

.

.

.

چیزی نمی خوام از خدا فقط اون چشمون سیاه

وقتی که می ری از پیشم اشک می ریزم بی ادعا...