تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - خون تازه
پنجشنبه یازدهم فروردین 1390

خون تازه

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

اون که بی تو خودشو غرق مردن می بینه

اونی که یه لحظه شو قده یه قرن می بینه

اون که بی تو می میره مرگو آغوش می گیره

وقتی که تو نباشی تو زندون غم اسیره...

...

.

.

.

تو همه ی نیازه من پایانمو آغازه من

تو همه ی قراره من سازه منو آوازه من

واسه دلم یه هم نفس عشقم فقط تو هستی بس

تو دنیای مثل قفس تو واسه ی من همه کس