تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - تکیه
پنجشنبه هجدهم فروردین 1390

تکیه

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

نه یادم می کنی نه میری از یاد

فراموشی شده رسمت دلت شاد

اسیرم توی زندونت فریاد

نه می کشی منو نه کردیم آزاد...

...چنان غرقم در خیالت هر دمادم

که گویی تقدیرم هست غصه و غم

مرا گر تو بری تا چشمه زمزم

باز هم یافت نشود واسه دردام یه مرهم...