تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - کوچه های خاطره
پنجشنبه نوزدهم خرداد 1390

کوچه های خاطره

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

هر شب تو خیال خودم دربدرم با عشق تو

تو کوچه های خاطره جون می گیرم با یاده تو

تو کوچه های خاطره شبا چراغونی می شه

بیاده عشق کهنه ام هر شب دل قربونی می شه...

.

.

.

هیچ وقت اینو نفهمیدی که من چقدر دوست دارم

رفتی و بعد رفتنت حسرتو کاشتی تو دلم

رفتی و بعد رفتنت کشتی منو تو لحظه ها

جون می گیرم هر شب هنوز تو کوچه ی خاطره ها