تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - عادت
پنجشنبه دهم شهریور 1390

عادت

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

هوس نبود خواستن تو یه عشق جاودانه بود

دوست دارمای دلم احساس صادقانه بود

پرسه های زیر بارون لحظه ی عاشقانه بود

واسه ی این دل مجنون از تو فقط ترانه بود...

...عادت نشد هیچ وقت برام عطر خوش اون نفسات

گرمای توی آغوشت سرم به روی شونه هات

دلتنگ اگه دلم می شد عادت دیدنت نبود

اشکی اگه یه وقت می ریخت فریب چشمونت نبود...