تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - نیش
پنجشنبه سی و یکم شهریور 1390

نیش

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

تو باور خیال من مردی دیگه برای من

گم شدی واسه همیشه تو همه خاطرات من

با این همه زخم تو دلم تو هم شدی زخم دیگه

تو شهر رویاهای من نشونی از تو نیست دیگه...

.

.

.

رویای من بودی یه روز حالا شدی کابوس من

ای دل بیچاره بسوز تو زندون سینه ی من

دیگه برام بی ارزشی مردی توی آرزوهام

می خوام فراموش بکنم تو و گذشته ی سیام...