تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - از تو دارم هر چی دارم
پنجشنبه بیست و هشتم مهر 1390

از تو دارم هر چی دارم

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

شبای بی ستارمو این تن پاره پارمو

هر سال بی بهارمو از تو دارم هر چی دارم

خاطره های سوختمو غصه های اندوختمو

غمای به دل دوختمو هر چی دارم از تو دارم...

.

.

.

هر چی دارم از تو دارم هیچ وقت ازت نمی گذرم

نفرین دلمو همیشه بدرقه راهت می ذارم

هیچ وقت ازت نمی گذرم تا لحظه ای که زنده ام

کینه ی عشق تو هنوز زندونیه تو سینه ام