تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - پرسه در خاطرات
پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390

پرسه در خاطرات

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

دیشب دلم گرفته بود هوای رفتن کرده بود

رفتن به گذشته ها گم شدن تو خاطره ها

رفتم تا دورترین خیال قدم زدم بیاده تو

پرسه زدم تو خاطرات دنبال رد پای تو...

.

.

.

دنبال رد پای تو تا پشت پرچین خیال

تا حتی چیدن گل از باغ رویای محال

دنبال رد پای تو رفتم تا ستاره ها

رفتم نشستم رو گلا هم آغوش پروانه ها...