تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - تکیه گاه
پنجشنبه بیست و دوم دی 1390

تکیه گاه

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

تو یه حس عاشقانه تو طنینِ قلبِ تنهام

تو یه نور و یه ترانه تو سکوتِ سردِ شبهام

تو یه احساسِ عجیبی تو دلم تو هر سحرگاه

عزیزم چقدر نجیبی ندیده مثه تو دنیا...

.


.

.

تو برام خیلی عزیزی به تو مدیونِ دلِ من

تو مثه فرشته ای که شده ناجیِ دلِ من

تو برام خیلی زیادی می دونم ای مهربونم

کاشکی لایقت بمونم بخوره دردت تو جونم