تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - عکس خیس تو
پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1390

عکس خیس تو

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

امشب دوباره یادِ تو تیشه زده به ریشه ام

من هنوزم عاشقتم شکسته یِ همیشه ام

امشب دوباره یادِ تو افسوس تو دلم می ذاره

تمامِ اون خاطراتُ تو فکرِ خسته م میاره...

.


.

.

باز هم مثلِ همیشه لب رویِ لبات می ذارم

می بوسم عکسِ خیسِتُ حسرت تو دلم می کارم