تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - گیاه هرزه
پنجشنبه هفدهم فروردین 1391

گیاه هرزه

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

مثه یه غنچه یِ زیبا تو رویایِ شکفتنم

اما افسوس دستِ تقدیر چیدم قبلِ شکفتنم

یه پرستویِ غریبم در هوسُ رویایِ کوچ

اسیرم کرده سرنوشت تمومِ رویام شده پوچ...

...مثه یه گیاهِ هرزه در انتظاره مردنم


واسه یِ جون دادنم  ثانیه ها رو می شمارم

مثه یه محکوم به اعدام منتظره چوبه یِ دارم

واسه لحظه یِ مردن چشم از ساعت برنمیدارم...