تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - مرداب مرده
پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391

مرداب مرده

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

در حسرتِ ما شدن منُ تو می سوزیم شبا

مثه ابرایِ بهار اشک می ریزیم بی ادعا

منُ تو تویِ تنهایی اسیریم با خاطره ها

عزیزم بگو کجایی من اسیره اشکُ آه...

.


.

.

تو غنچه ای نشکفته میونِ باغی پر گل

اما من هرزه گیاهی تو مزرعه یِ گندم...