تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - راضی نشو
پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391

راضی نشو

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

راضی نشو به مردنم آروم آروم جون دادنم

راضی نشو واسه همیشه روحُ بگیری از تنم

راضی نشو به دیدنِ هق هقُ گریه کردنام

گذاشتنِ کوله بارِ غصه غم رو شونه هام...

.


.

.

راضی نشو برگرد پیشم نذار که تنها بمونم

نذار که واسه همیشه ترانه یِ غم بخونم...