تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - چرخِ زمون
پنجشنبه یازدهم خرداد 1391

چرخِ زمون

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

وقتی شبا مهمونمه هر شب میاد به خوابِ من

وقتی خدا نمی بینه حالُ روزِ خرابِ من

وقتی همه ش از یاده او پر شده تو خیالِ من

حتی خدایِ من دیگه نمی ده جوابِ من...

وقتی همه یِ خاطرات شده دردُ عذابِ من


این سرنوشتِ تلخِ من نمی شه هیچ به کامِ من

وقتی همه یِ عشقِ او هوس بودُ سرابِ من

حتی چرخِ زمونه هم یه بار نچرخید برایِ من

.

.

.

این دلِ ناامیدِ من به چه امیدی زنده باشه

تو نگاهِ غم گرفته م چرا باید خنده باشه

چرا نباید تو دلم پرِ غمُ غصه نباشه

چرا نباید قصه یِ من تلخ ترین قصه نباشه...