تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - قده تموم تنهاییم
پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391

قده تموم تنهاییم

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

امشب دلم گرفته از تو شکایت داره


از تو و بی وفاییت هزار حکایت داره


امشب دلم گرفته ناله و غصه داره


از این شبایِ تنهایی هزار تا قصه داره...

...شبی که تنهام گذاشتی واسه همیشه گلم


یه بغضِ ناخونده رو تو کردی مهمونِ دلم


بعضِ نشسته تو گلوم دیگه رفیقِ من شده


از منُ دلِ شکسته م یه لحظه هم دور نشده...