تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - سجده گاه
پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391

سجده گاه

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

فکر می کردم که واسه ت می تونم تکیه گاه باشم


همه یِ آرامشِ تو مثه یه دعا باشم


فکر می کردم که دلم می تونه محرمت باشه


شونه م واسه شب گریه هات سجده گاهِ اشکات باشه...

.


.

.


اما افسوس اشتباه بود عشقم واسه ت یه گناه بود


هر چی که فکر کرده بودم همه ش خوابُ رویا بود


رفتیُ دلی نذاشتی با رویاهام تنها گذاشتی


منه رسوایِ عاشق رو تویِ غربت جا گذاشتی