تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - راه بی پایان
پنجشنبه دوم آذر 1391

راه بی پایان

   نوشته شده توسط: اکسیژن [(O2)]    

راه بی پایانِ ما داره به پایان می رسه

جاده داره تموم می شه به آخره راه می رسه

کوچه ی عشقِ منو تو داره به بن بست می رسه

راهمون جدا می شه به آخره خط می رسه...

.


.

.

آخه چه ظلمیه خدا چرا باید جدا بشیم

به خودت قسم خدا بدونه هم فنا می شیم

دلم بدونه دلِ او دلش بدونِ دلِ من 

تا وقتی که می زنن غرقِ تو غصه و غمن...